Werkwijze

Behoud van eigen naam en huisstijl

Wij nemen de telefoon op en beantwoorden uw e-mails uit naam van uw kantoor. Uw klant merkt dus niet dat een externe partij deze werkzaamheden voor u verricht. Ze merken wel dat de bereikbaarheid van uw kantoor is vergroot.

Meekijken met wat wij doen

Wij nemen u zorg uit handen en bieden de juiste zorg aan uw klant. U blijft op de hoogte van de klantzaken door mee te kijken in het uitgebreide online assurantiepakket. We handelen zaken zo veel mogelijk direct af en bewaken de voortgang. Zo is uw administratie altijd up-to-date en netjes op orde en kunt u zich richten op het adviseren van uw klanten.

Zo gaat het in z'n werk

Informatie delen

Om de Ensupport dienstverlening te starten, hebben we een aantal klantgegevens nodig. De basis die wij nodig hebben zijn:
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Informatie converteren naar systemen

Als we de klantgegevens en portefeuilleoverzichten van u hebben ontvangen, worden deze ondergebracht in ons CRM-systeem, Ensupport Elements. Dit gebeurt met een vermelding van de maatschappij waar de desbetreffende polissen zijn ondergebracht.

E-mail inregelen

Er wordt in Elements een e-mailadres aan uw account gekoppeld, bijvoorbeeld: support@uwkantoor.nl.
Dit e-mailadres wordt door Ensupport gebruikt om vanuit uw kantoornaam met uw relaties te communiceren. Deze e-mails bevatten uw digitale handtekening, inclusief logo.

Telefonie inregelen

Voor telefonie wordt er binnen het Ensupport telefoniesysteem een lijn gereserveerd voor uw relaties. Via dit nummer worden relaties doorgeschakeld, al dan niet via een telefonisch keuzemenu op uw kantoor. Op deze manier worden uw relaties bij Ensupport herkend en wordt er met uw kantoornaam opgenomen.

Meekijkfunctie instellen

U krijgt een gebruikersaccount in Ensupport Elements. Hierin kunt u alle dossiers raadplegen en bekijken welke zaken de werknemers van Ensupport met uw klant heeft besproken. Zo hoeft u niets te missen. Afhankelijk van het type samenwerking kunt u met dit account ook zelf klantdossiers bewerken en registraties maken in Elements.

Vastleggen afspraken in samenwerkingsovereenkomst

Als de praktische zaken zijn geregeld en er nadere afspraken zijn gemaakt over de dienstverlening, dan wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Hierin worden alle afspraken vastgelegd.

Nader kennismaken met Ensupport team

Vanzelfsprekend is het mogelijk om nader kennis te maken met Ensupport en de werknemers van Ensupport die op uw portefeuille worden ingedeeld. Daarvoor maken we graag een afspraak op ons kantoor in Amersfoort.